Léčba s přístroji MOTREN - ROTREN

Nezbytnou součástí zdraví a správného fungování těla každého z nás je pohyb. Pro ty, kteří ho nemohou vykonávat buď vůbec nebo v dostatečné míře sami, nabízí český výrobce KALPE dvě řady léčebných pohybových přístrojů MOTREN a ROTREN. Jsou vhodné pro pohybovu léčbu dolních a horních končetin při celé řadě zdravotních indikací. Následující výčet je pouze malou částí z toho, kde všude lze přístroje Motren a Rotren v léčbě uplatnit.

 • mozková mrtvice
 • příčné ochrnutí
 • skleróza multiplex
 • parkinsonova choroba
 • svalová dystrofie
 • ochrnutí po úrazech páteře a mozku
 • spina bifida
 • apalický syndrom
 • amputace končetiny

Pravidelné cvičení a přístrojích:

 • podporuje krevní oběh a funkci srdce
 • pomáhá ke zlepšení dýchacích funkcí
 • snižuje výskyt spasmů
 • zlepšuje pohyblivost končetin
 • zvyšuje celkovou mobilitu a soběstastnost cvičícího
 • zvětšuje objem svalové hmoty
 • snižuje otoky končetin
 • omezuje bolestivé symptomy
 • zamezuje ztuhlosti kloubů
 • výrazně podporuje lymfatický systém, jehož funkce je přímo závislá na pohybu.
 • napomáhá správnému fungování trávicího systému

Díky pro život nezbytnému pohybu přístroje napomáhají k výraznému zlepšení celkového fyzického a psychického stavu cvičícího a návratu do aktivního života.

MOTREN je poháněn elektromotorem, umožňuje pasivní i aktivní cvičení. Za účelem efektivní pohybové léčby je vybaven mnoha programy, funkcemi a vyhodnocením cvičení.

ROTREN je poháněn vlastní silou paží cvičícího, případně silou asistenta (u typů Duo a Bed).

Více informací o přístrojích Motren - Rotren a jejich rozlišení naleznete níže na této stránce.

Přístroje Motren umožňují jak pasivní cvičení, tak i aktivní šlapání.Tím, že automaticky detekují zbytkové síly svalstva, motivují cvičícího, aby i malé, skryté zbytkové síly cvičením rozvíjel a posiloval svalstvo. Jsou-li aktivní síly cvičícího slabé, přístroj se automaticky přepne do režimu asistenční pomoci a pomáhá cvičícímu rozvíjet jeho vlastní síly. Nedokáže-li cvičící vyvinout žádnou vlastní sílu, přístroj se automaticky přepne do režimu pasivního cvičení a pohybuje končetinami místo cvičícího. Obousměrné přepínání režimů cvičení se děje automaticky, na základě nepřetržitého vyhodnocování průběhu cvičení.

Přístroje Motren jsou vybaveny programem pro uvolňování spasmů. Na začátku každého cvičení přístroj automaticky vyhodnocuje ztuhlost svalstva končetin a nastavuje optimální ochranu při případném vzniku spasmů. Vzniknou-li kdykoliv během cvičení spasmy (křeče), přístroj se přepne na jednu otáčku do opačného směru otáčení, čímž dochází k uvolnění svalového tonusu. Přetrvávají-li spasmy i během uvolňování při opačném směru otáčení, přístroj opět přepne na jednu otáčku směr otáčení. Tento kyvný pohyb přístroje se opakuje až do uvolnění spasmů. Po uvolnění spasmů přístroj pokračuje v předem nastaveném cvičení.

Přístroj Motren automaticky vyhodnocuje a zobrazuje procentuální souhrny pasivního a aktivního působení levé i pravé končetiny. Během cvičení a po jeho skončení lze na displeji rovněž zobrazit symetrii působení levé a pravé končetiny a zjistit, zda převažují aktivní či pasivní síly.

Přístroje Rotren vynikají velmi dobrými léčebnými výsledky za zajímavé ceny. Nejžádanější Rotren Solo lze přirovnat k rotopedu pro vozíčkáře, ke kterému lze snadno přijet a začít pohodlně cvičit z vozíčku bez nutnosti přesedání. Díky tomu, že je přístroj zpřevodovaný na ruce i nohy zároveň, lze ho efektivně použít i při nehybných dolních končetinách. O pohon se postarají pouze ruce. Díky ideálnímu zpřevodování a setrvačníku pro plynulý chod přístroje není pohánění přístroje rukama nikterak obtížné. Díky Rotrenu Solo dopřejete zdravý pohyb celému tělu. Vzhledem k tomu, že přístroj není poháněn elektromotorem, "nutí" Vás více k zapojení do cvičení a tím lépe rozvíjí svalstvo téměř celého těla. Případné spasmy lze jednoduše uvolnit zpětným nebo kývavým pohybem. Pro aktivní posilování lze zvolit zátěž pro větší obtížnost cvičení a další rozvoj svalstva.

Tím, že přístroje Motren a Rotren pohybují končetinami a umožňují jejich prokrvování, se předchází vzniku celé řady nežádoucích zdravotních komplikací. Příznivým vlivem je také zlepšení funkce trávicího systému v důsledku uvolnění ztuhlého pánevního a stehenního svalstva. Díky cvičení se zlepšuje funkce také dýchací a oběhové soustavy. Vzhledem k tomu, že lymfatický systém je přímo závislý na správné funkci žil a pohybu (práci svalů), díky cvičení na přístojích dochází ke zlepšení jeho funkcí. To má mimo jiné za následek zmizení otoků, odvedení jedovatých a dalších nežádoucích látek z těla a zvýšení obranyschopnosti organismu. 

Ve spolupráci s Centrem Paraple jsme vyvinuli speciálně pro paraplegiky a tetraplegiky ale i všechny ostatní nejen s poraněním páteře dva typy pohybových léčebných přístrojů Motren Duo 1 X a Rotren Solo X. Přístroje jsou unikátní v tom, že při společném křižném pohybu dolních a horních končetin (podobnému chůzi) se zapojují i jinak na vozíčku nepoužívané a ochabující svaly trupu v oblasti kolem páteře a břicha. Koordinovaným pohybem celého těla se zapojením trupu lze dosáhnout daleko lepší fyzické kondice, která je pro samostatnost a zlepšení zdravotního stavu nezbytná. Přístroje mohou být vhodné a přínosné při pohybové léčbě u většiny pohybových onemocnění.

Základní rozlišení přístrojů:

MOTREN

je poháněn elektromotorem, umožňuje pasivní i aktivní cvičení. Za účelem efektivní pohybové léčby je vybaven mnoha programy, funkcemi a vyhodnocením cvičení. Vyrábí se v osmitypech: 

ACTIV a MOUSE

jsou malé skladné přístroje poháněné elektromotem. Na přístroj Activ lze domontovat podložky s fixacemi lýtek a nártů i držadla pro cvičení rukou. Přístroje vynikají zejména nízkou pořizovací cenou a snadnou obsluhou.

ROTREN

je poháněn silou paží cvičícího či asistenta. Může být vybaven computerem pro zobrazování údajů o cvičení. Vyrábí se v sedmi typech:

Přejít na katalog přístrojů

 

 

Přístroj je poháněn elektromotorem a řízen computerem. Pomocí ovládacího panelu lze:

Nastavit:

 • požadovanou rychlost otáčení klik
 • požadovanou dobu cvičení. Po jejím uplynutí motor sám zvolna zastaví.
 • obtížnost cvičení - dle fyzické zdatnosti cvičícího se nastavuje velikost vypínací síly při vzniku křečí

Realizovat:

 • snadné nastupování do pedálů, které je možno nastavit do libovolné, nejvhodnější polohy
 • nastavení vypínací síly, slouží jako ochrana při vzniku křečí, které se následně uvolňují kyvným pohybem přístroje
 • automatické snižování nastavené obtížnosti cvičení, pokud při delším cvičení klesá svalové napětí
 • zvyšování rychlosti otáčení klik při projevu i velmi malé aktivní síly
 • změnu velikosti brzdné síly při aktivním šlapání (přístroj se chová stejně jako magneticky brzděný rotoped
 • změnu směru otáčení klik
 • změnu nastavené doby cvičení, rychlosti otáčení klik a maximální vypínací síly během cvičení

Zobrazení průběhu cvičení a jeho vyhodnocení

 • světelné LED-diody zobrazují rychlost, čas a silové působení končetin v každé fázi jejich pohybu.
 • podsvícený dvouřádkový displej zobrazuje průběh cvičení a jeho vyhodnocení. Tlačítkem MODE lze zobrazit níže uvedené údaje:
 • rychlost otáčení klik, „ujetou” vzdálenost a čas cvičení
 • průměrné pasivní odpory nebo aktivní síly levé a pravé končetiny
 • poměr pasivních odporů a aktivních sil levé končetiny v %
 • poměr pasivních odporů a aktivních sil pravé končetiny v %
 • celkový čas všech cvičení
 • celkovou „ujetou” vzdálenost

Instalaci dalších programů lze provést dle požadavků uživatele.Podle typu je přístroj poháněn silou paží cvičícího nebo asistenta sedícího při cvičení proti cvičícímu. Díky optimálnímu převodu lze cvičit bez vynaložení velké síly paží a procvičování dolních končetin tudíž zvládne téměř každý. Díky Rotrenu Solo tak dopřejete zdravý pohyb celému tělu bez velké námahy. Vzhledem k tomu, že přístroj není poháněn elektromotorem, "nutí" Vás více k zapojení do cvičení a tím lépe rozvíjí svalstvo. Případné spasmy lze jednoduše uvolnit zpětným nebo kývavým pohybem. Předností dalších typů trenažérů ROTREN je psychická podpora spoluúčastí asistenta, který je s cvičícím během cvičení v neustálém kontaktu. Velkou výhodou ROTRENU je jeho podstatně nižší cena, ve srovnání s přístrojem poháněným motorem. Přístroje jsou vybaveny setrvačníkem umožňujícím rovnoměrný chod přístroje a brzdou, která umožňuje regulaci brzdné síly, což dovoluje i samostatný aktivní pohyb.

 

Záruka 3 roky!!! To je český výrobce KALPE

Pro ještě větší spokojenost zákazníků nabízí firma KALPE prodlouženou záruční dobu 3 roky.

Od samotného začátku výroby v roce 1990 neustále zkvalitňujeme své výrobky i služby. Za tuto dobu nám pomohlo mnoho pozitivních ohlasů od našich spokojených zákazníků, kteří tím potvrdili, že se ubíráme správnou cestou a že má smysl neustále pokračovat ve svém úsilí a nabízet Vám levnější alternativu ke konkurenčním přístrojům dováženým do České republiky a na Slovensko.

Vzhledem k tomu, že naše současné přístroje splňují vysoký standard kvality i velké nároky uživatelů na pohybovou léčbu, můžeme si dovolit poskytnout na námi vyráběné přístroje Motren a Rotren prodlouženou záruku.

Záruka na léčebné rehabilitační přístroje je poskytována pro soukromé osoby i veškerá zařízení rehabilitačního typu. Nezáleží na tom, jsou-li přístroje používány doma nebo v rehabilitačních zařízeních, kde jsou v nepřetržitém chodu po celý den.

Věříme, že prodlouženou záruční dobu uvítáte. Chceme tím ujistit své nové zákazníky, že si vybrali správně, a že si pořizují kvalitní přístroj za přiměřené peníze.

 

Přejít na katalog přístrojů


Sociální sitě
Partneři